Do kogo adresowany jest projekt ?

Do kogo adresowany jest projekt?

Grupą docelową są:

  • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych, korzystające z pomocy społecznej,
  • osoby nie pracujące, będące w wieku aktywności zawodowej,
  • osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości i ograniczonych umiejętnościach społecznych, które utrudniają dostęp do rynku pracy.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą odbywały się przy uwzględnieniu i respektowaniu zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Co projekt oferuje uczestnikom?

Zostanie wyodrębniona grupa 4 osób – mężczyzn z gminy Janowice Wielkie.

Instrumenty aktywnej integracji

W ramach tego działania kontraktami socjalnymi zostaną objęte 4 osoby z terenu gminy Janowice Wielkie – jedna osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, będą to mężczyźni w wieku produkcyjnym. Pracownicy socjalni przeanalizują dokumentację klientów korzystających z pomocy oraz ze świadczeń udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Z wybranymi 4 osobami zostaną podpisane kontrakty socjalne oraz rozpocznie się ich realizacja.

Kontrakty socjalne zawierać będą działania w zakresie aktywnej integracji, takie jak:

  • aktywizacja edukacyjna – w tym skierowanie i sfinansowanie 4 uczestnikom kursów, w celu zdobycia nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, w tym kursów i szkoleń. Szkolenie zawodowe – Elektryk, Operator wózków widłowych, Pracownik porządkowy z elementami ochrony mienia;
  • aktywizacja zdrowotna – w tym skierowanie i sfinansowanie 4 uczestnikom terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej;
  • aktywizacja społeczna – w tym skierowanie i sfinansowanie 4 uczestnikom treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.