Zadania Ośrodka

Do zadań Ośrodka należy w szczególności

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pobudznie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 • praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • wykonywanie zadań obowiązkowych gminy,
 • wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej,
 • wykonywanie innych zadań o charakterze fakultatywnym z zakresu pomocy społecznej,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych ze świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, Funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie (stypendia szkolne).

 

 

Ośrodek współdziała z organizacjami z terenu Janowic Wielkich takini jak:

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Ośrodek Zdrowia,

Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych od Alkoholu,

Kościół katolicki,

Gminny Zespół Szkół.

 

Współdziałamy także z innymi instytucjami takimi jak: Komisariat Policji - Jelenia Góra, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jelenia Góra, Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. Świętego Brata Alberta Jelenia Góra, Powiatowy Urząd Pracy Jelenia Góra, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jelenia Góra, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Polski Czerwony Krzyż Jelenia Góra, Polski Komitet P{omocy Społecznej Jelenia Góra, Kuratorzy Zawodowi i Społeczni działający przy Sądzie Rejonowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.