NIE OTRZYMAŁEŚ DODATKU WĘGLOWEGO LUB WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY ZOSTAŁ ODRZUCONY ?

Kategoria:

Od 3 listopada 2022 roku dodatek węglowy na nowych zasadach
Złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków było warunkiem otrzymania dopłaty do opału. Nie wszyscy jednak zdążyli załatwić formalności. Jeśli Gmina odrzuciła Twój wniosek masz prawo złożyć go ponownie – Jest na to czas do 30 listopada 2022 roku
Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy po raz drugi?
Gospodarstwa domowe, które
- nie wpisały lub nie zgłosiły źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r. W tym wypadku Wójt Gminy przyzna dodatek węglowy po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego gdzie organ ustali, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło zgłoszone we wniosku i w CEEB.
- złożyły wniosek jako kolejne gospodarstwo domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, mimo, że reprezentowały odrębne gospodarstwo domowe, dodatek węglowy przyznany był osobie, która wniosek składała jako pierwsza. W tym wypadku Wójt Gminy może przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeśli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych.
Dodatek węglowy zostanie przyznany jeżeli do dnia 30 listopada 2022 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania a podjęte zostały kroki formalne prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania i wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.
Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową.
Więcej informacji pod numerem telefonu:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 75 75 15 533

 /-/ Małgorzata Gajewicz
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Janowicach Wielkich