Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowice Wielkie na lata 2023 - 2030

Kategoria:

W związku z przygotowaniem opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowice Wielkie na lata 2023 - 2030 oraz wyznaczaniem kierunków rozwoju gminy w obszarze społecznym, bardzo ważne jest poznanie przez nas Państwa zdania na temat warunków życia w gminie.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, do dnia 05 grudnia 2022 r, która posłuży do opracowania dokumentu strategicznego i będzie miała na celu zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na terenie gminy Janowice Wielkie. ankieta