IV Nabór na stanowisko - Pracownika Socjalnego

pobierz - IV Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego
pobierz - 19.01.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
pobierz - KLAUZULA RODO
pobierz - Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych 11.2019_1
pobierz - Oświadczenie o niekaralności
pobierz - oświadczenie o stanie zdrowia

III Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
pobierz - III nabór na stanowisko - Pracownik Socjalny
pobierz - Klauzula RODO
pobierz - Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - Oświadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Ogłoszenie o liczbie kandydatów spełniających warunki
pobierz - wyniki naboru
pobierz - informacje o wynikach naboru

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

pobierz , skan

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na stanowisko świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
pobierz - Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych Funduszu Alimentacyjnego
pobierz - O˜świadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - O˜świadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Klauzula RODO