II Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
pobierz - II nabór na stanowisko - Pracownik Socjalny
pobierz - Klauzula RODO
pobierz - Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - Oświadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Informacja o wynikach naboru II na stanowisko Pracownik Socjalny.pdf