Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko na stanowisko głównego księgowego.

pobierz - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
pobierz - Ogłoszenie - nabór na stanowisko główny księgowy
pobierz - O˜świadczenie o korzystaniu z praw publicznych
pobierz - O˜świadczenie o niekaralnoś˜ci
pobierz - Oświadczenie o stanie zdrowia
pobierz - Klauzula RODO
pobierz - informacja o wynikach naboru