Kontakt

Kategoria:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
ul. Kolejowa 2a, 58-520 Janowice Wielkie
tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP 611-21-49-070
REGON 003276636

Ośrodek jest czynny w następujące  dni robocze:

 • Poniedziałek, Wtorek, Środa od godz. 7:30 do 15:30
 • Czwartki: 7:30 - 16:30
 • Piątki: 7:30 - 14:30.

Kadra Ośrodka

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Małgorzata Gajewicz
tel. 75 75 15 574, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głowna Księgowa –Emilia Świercz
tel. 75 75 15 533

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:
Referent do Spraw Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego- Sandra Gralik,

 tel. 75 75 15 533 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadczenia wychowawcze (500+) –Sandra Gralik
tel. 75 75 15 533, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Socjalni:
Przyjmują interesantów codziennie od godz. 7:30 do 11:30, później pracują w terenie podejmując interwencje oraz przeprowadzając wywiady środowiskowe.
tel. 75 75 15 533

Starszy Pracownik Socjalny - Jolanta Kołtun
Rejon działania: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w sołectwie: Janowice Wielkie, ulice: 1-go Maja, Nadbrzeżna, Robotnicza, Sportowa, Krótka, Matejki, Kopernika, Widok, Chłopska.

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Chmura Krystyna
Rejon działania: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych- sołectwo: Komarno, Janowice Wielkie ulice: Demokratów, Pionierska oraz Chrześcijański Ośrodek dla osób uzależnionych „Nowa Nadzieja” Janowice Wielkie.

Pracownik Socjalny – Monika Wiśniewska

 Rejon działania: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych- sołectwa: Komarno,  Radomierz, Trzcińsko,

Mniszków, Miedzianka, Janowice Wielkie ulice: Partyzantów, Rudawska.

_____________________________________
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich funkcjonują:

 1. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Przewodnicząca – Krystyna Chmura.
 2. Punkt Konsultacyjny od uzależnień oraz osób współuzależnionych czynny:
  • w każdą środę w Sołectwie Komarno od godz. 15:00 do 15:55 w siedzibie byłej szkoły podstawowej.
  • w każdą środę w siedzibie GOPS Janowice Wielkie od godz. 16:00 do 19:00,
  • w każdą ostatnią środę miesiąca w budynku dawnego Klubu Trzcińsko od godz. 19:10 do 20:10.
 3. Punkt Psychologiczny
 4. Zespół Interdyscyplinarny Przewodnicząca - Oksana Wasilewska

Struktura organizacyjna

Kategoria:

Schemat Organizacyjny GOPS Janowice Wielkie
1. Kierownik GOPS - 1 etat
2. Główny Księgowy -1 etat
3. Pracownik Socjalny -3 etaty
4. Inspektor, Referent ds. Świadczeń rodzinnych Funduszu alimentacyjnego - 1 etat

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

Realizowana jest w ramach pracy grupowej i środowiskowej, jak również ukierunkowana jest na pracę indywidualną z rodziną i osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Różnego rodzaju świadczenia udzielane są po wnikliwej analizie każdego zgłoszonego przypadku na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
Pomoc udzielana jest w formie pieniężnej, w naturze, w usługach i pracy socjalnej.

Świadczenia mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna nastawiona jest na zmotywowanie do usamodzielnienia się i poprawy sytuacji życiowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich działa w oparciu o przepisy prawne, a w szczególności na podstawie:
• Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
• Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
• Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
• Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
• Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
• Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
• Ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.