PRZYPOMINAMY O SKŁADANIU WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES 2023/2024

Kategoria:

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 roku przyjmowane są wyłącznie elektroniczne wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 o:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • specjalny zasiłek opiekuńczy
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W wersji papierowej powyższe wnioski będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2023 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy okres zasiłkowy 2023/2024 (trwający od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2023 r. za pośrednictwem portalu Empatia
 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2023/2024 (trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2023 r. za pośrednictwem portalu Empatia
 • w formie papierowej od 1 sierpnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku