Zapytanie ofertowe dostawa i montaż monitotingu

pobierz - zapytanie ofertowe
pobierz - Formularz ofertowy zakup ,dostawa oraz montaż monitoringu w Gminie Janowice Wielkie
pobierz - Zaproszenie do składania ofert Zakup, montaż monitoringu w Gminie Janowice Wielkie.doc
pobierz - Informacja z otwarcia ofert
pobierz - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty
pobierz - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Monitoring Gmina Janowice Wielkie