REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO AKCJA „ POKUTA”

Kategoria:

W sobotni poranek w dniu 1 października 2022 roku na terenie naszej Gminy
w miejscowości Radomierz na parkingu, odbyła się akcja „POKUTA” realizowana przez Towarzystwo Karkonoskie. Akcja ta polegała na umożliwieniu kierującym zamiany mandatu karnego na wykroczenie drogowe połączone z 30–to minutowym udziałem w szkoleniu mz pierwszej pomocy. W ramach tych zajęć ratownicy prowadzili prezentację z resuscytacji krążeniowo - oddechowej, użycia defibratora zewnętrznego, pomocy przy bezdechu
i zadławieniu niemowlaka oraz rękoczynu Heimlicha.

W porozumieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Jelenia Góra, od eventów wprowadzona została również do programu profilaktyka przeciwalkoholowa. W zajęciach wykorzystane zostały tzw. „ alko-google”, ” narko-google” imitujące zaburzenia wzroku po spożyciu alkoholu oraz środków odurzających. Zatrzymani kierujący zapoznali się z zasadą działania tego sprzętu przez przejście slalomem miedzy rozstawionymi słupkami.

Nie zabrakło także przedstawicieli Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, którzy godnie promowali Gminę Janowice Wielkie poprzez udostępnienie tematycznych ulotek i broszur, a także materiałów dotyczących różnych uzależnień edukujących uczestników. Drobny słodki upominek otrzymała każda osoba uczestnicząca w Akcji Pokuta.